What is Blended learning and how e-learning fits to that?

I believe in blended learning. In my experience it is the most effective way to balance training expenses and ensure that employees on all levels get positive learning experience. Moreover, it allows to integrate different learning methods and offer most effective learning solutions on an individual basis.

What does “Blended Learning” mean?

In general it is a learning approach that apart from the classroom training also include e-learning. It can also be a combination of these two, i.e. face to face training and e-learning. But it can be more than that! Blended learning can include also individual and teams coaching, work-shops, self-study, participation in forums, chats and so on. In my experience it all can be a part of effective training and knowledge management system that allows for a user to apply learned theory in everyday work at once.

Typically e-learning is a part of blended learning. As a method, e-learning allows individual needs of trainee to remain in the centre as it’s possible to learn in your own tempo and the most suitable place and time. For example, it is possible to take a pause, do some other more urgent tasks and then return back to the training. Trainee can focus on the most important or unknown topics, even skipping parts what are well-know. E-learning also allows implement micro-learning concept, where learner can get the information in pieces and start applying it directly.

There are several combinations that are possible in Blended Learning.

I often offer e-learning as home-work prior to classroom training; thus ensuring that all participants are on the same page about the main concepts and theory. In such a way, the total costs and time of the training is minimised and time of classroom training is used effectively in hot discussions, role plays and group tasks. Another approach is to use e-learning as a tool to test the newly gained knowledge or summarize and repeat it after the face to face work-shops. It is a good idea to use e-learning in the first days for new employees or newly promoted managers.It allows employees to receive most important information and understand the expectations at once. It is reasonable to organise face-to face gatherings later when the size of group is reasonable, for example, quarterly or once per year.

I believe that well-planned blend supports other activities in increasing employee engagement. It is a challenging role of training specialist to find and offer the best blend for the organisation!

Good luck!

juraKas tad īsti ir Blended jeb jauktā tipa mācības?

Es ticu blended learning jeb jauktā tipa mācībām. Manā pieredzē tas ir izrādījies visefektīvākais veids, kā organizācijā sabalansēt mācību izmaksas, nodrošinot visa līmeņa darbinieku iesaisti nepieciešamās mācībās. Tā kā mēs visi, ieskaitot mūsu darbiniekus, dažādi uztveram informāciju, jauktā tipa mācības sniedz iespēju darbiniekiem nepieciešamās zināšanas apgūst viņiem vispiemērotākajā veidā.

Ko tad īsti nozīmē “Blended Learning”?

Klasiski tā ir mācību pieeja, kas papildu klātienes mācībām ietver sevī arī e-mācības, kā arī abu iepriekšminēto kombināciju. Pie jauktā tipa organizāciju mācībām pieskaitu arī darbinieku individuālo un komandu konsultēšanu jeb koučingu. Šeit varam arī pieskaitīt dažādus prasmju treniņus un darba grupu seminārus, kuros tiek meklētas praktiskas atbildes uz konkrētām biznesa situācijām. Savā pieredzē esmu novērojusi, ka organizācijas, kas ievieš pēc iespējas daudzveidīgākas jauktā tipa mācības, palīdz saviem darbiniekiem efektīvāk praksē iedzīvināt iegūtās zināšanas.

Protams, arī klātienes mācībām ir daudzi ieguvumi gan dalībniekam, gan uzņēmumam, piemēram, pasniedzējs var sniegt tūlītēju atgriezenisko saiti, kā arī pielāgot kursa materiālu konkrētai auditorijai. Taču ne vienmēr uzņēmuma vadītāji, neesot klāt konkrētajās mācībās, var būt pārliecināti, kādu tieši saturu pasniedzējs pasniegs un vai atziņas tiešām atbildīs mācību vajadzībām un organizācijas vērtībām.

Plānojot mācības, var veidot dažādas kombinācijas.

E-mācības var būt veids, kas nobruģē ceļu klātienes mācībām, kurās var padziļināti skatīties kādu tēmu, jo visi klātesošie būs pamatus jau apguvuši. Tādējādi klātienes mācību laiks un izmaksas tiek samazinātas, tomēr nepazūd cilvēciskais kontakts, un dalībnieki var nonākt līdz jaunām atziņām arī klātienes diskusijās. Tāpat e-mācības var izmantot kā papildinājumu klātienes mācībām, lai atkārtotu, nostiprinātu un pārbaudītu iegūtās zināšanas. E-mācības var izmantot, piemēram, jaunajiem darbiniekiem vai vadītājiem kā ievadinformāciju uzsākot darbu. Minētās ievadmācības pēc tam var papildināt ar klātienes mācībām, kad ir nokomplektēta klātienes mācību grupa, ja ir radusies situācija, ka nevar nodrošināt, ka visi „jauniņie” darbu uzsāk vienlaicīgi.

Ar pārdomātu blended jeb jaukto mācību pieeju, ir iespējams veicināt arī jaunās paaudzes darbinieku piesaisti uzņēmumam, jo šāda apmācību metode ir ne tikai moderna, bet arī vērsta uz darbinieka mācību vajadzībām. Metodes un kombinācijas ir dažādas. Mācību speciālista uzdevums ir atrast uzņēmuma piemērotāko!

Lai izdodas!

Leave a Reply