Orienteering and Orientation Towards Result

 

The old slogan of a big compass manufacturing company is what I still believe – “Orienteering is a way of living”.

Once I was participating in the local orienteering competition. On the day I was preparing  a workshop on achieving the results.  I could not resist thinking about some similarities between sports and this topic. So I decided to write these similarities down in order to allow myself to think more about the result while orienteering.

Acknowledge obstacles or when you notice control point don’t forget about bushes, stems and fallen trees…

In order to achieve something, you will face several obstacles. You should not become afraid off it or be discouraged. Yet, it is important to acknowledge these obstacles, to predict them and be ready to handle them. So raise your legs higher over the fallen trees. Don’t forget to bend to avoid branches hitting you. When approaching the goal (in this case a control point) often the probability of trauma increases, as we start running faster and forget to be careful.

Celebrate intermediate result or check in all control points

It takes time to achieve result if your goal is challenging enough (and it should be!). The best practice is to divide task in different steps and activities that allows you to move gradually towards the desired result. To maintain motivation and regain energy, it is wise to celebrate small victories and interim targets. It is also important to value the process. It improves relationships if it is a team result. Sometimes it is not possible to achieve desired result by some reasons, then, at least, no one feels as complete looser as there was something good on the way. Well, in my orienteering track I somehow missed to check-in one of the control–points (even though I was there!) and I got disqualified.

Fortune favours the brave or sometimes control-point just finds you

Sometime it is not clear how to achieve the desired result. I do not know a better alternative as to pause, to understand where you are, to clarify the direction and to start moving again. Sometime a control point is in the middle of the field: no track, no hill, no pond – just a plain field. And even with putting on azimuth, am not sure if I will hit the point on spot. So I just keep on running towards the direction…  Hopping for luck… And suddenly other participant in bright training suite appears through the bushes and takes the lead in showing me where the control point is.  Remember, your luck is always with you!

There is no pure competitors only cooperation partners or thanks to all other orienteering participants

In my role as a consultant and trainer I have noticed that often one and the same person can be my partners in one project, while a competitor in a completely different setting. When it comes to orienteering often it is impossible to recognise if the other participant is competing in the same distance or other. I believe one can learn from the business partners, customers and as well as competitors. Sometimes they show me the right way or direction, sometimes seeing them around increases my confidence: yes,  I am on the right track.

Most probably we will t have different goals while running the same distances.

For one: to get to the end.

For another:  to run faster.

For the third one: to relax and have fun, while some ambitious ones will strive for quantity.


Good luck is achieving your desired result! More about theory behind goal and task setting in e-course www.managementabc.lv module “Defining objectives and Task”.


mezsRezultātu sasniegšana un orientēšanās sports

Vēl joprojām ticu senajam kompasu ražotāja sauklim „Orienteering is a way of living”. Skrēju www.magnets.lv, un tā kā pa dienu biju gatavojusi piedāvājumu mācībām par Rezultātu sasniegšanu, nespēju nedomāt par atziņām, kas sasaucās ar distances veikšanu. Lai nākamreiz orientējoties domātu tikai par sacensību rezultātu, nolēmu uzrakstīt radušās pārdomas.

Apzinies šķērsļus jeb ieraugot punktu, neaizmirsti par zariem, celmiem un kritušajiem kokiem..

Lai sasniegtu rezultātu, neizbēgami ir jāpārvar šķēršļi. Tam nevajadzētu tevi nobiedēt un atturēt no veicamajām darbībām, taču svarīgi ir tos apzināties, paredzēt un būt gataviem ar tiem tikt galā. Nu, piemēram, augstāk cilāt kājas, pieliekties, lai zari nesaskrāpē acis. Nereti, tieši tuvojoties mērķim, tādam kā kontrolpunktam, sākam skriet ātrāk un aizmirstam uzmanīties. Tam sekas var būt kritiens vai trauma.

Nosvini starprezultātus jeb atzīmējies visos kontrolpunktos

Ja mērķis ir noteikts izaicinošs (kā tam arī ir jābūt), lai to sasniegtu, ir nepieciešams ilgāks laiks. Visbiežāk tiek sastādīti uzdevumi, kas, vairākos posmos, palīdz virzīties uz mērķa sasniegšanu. Lai noturētu motivāciju un atgūtu enerģiju nākamajam posmam, iesaku nosvinēt arī starpposma rezultātus un mazās uzvaras. Tas dod balansu, piešķir vērtību arī pašam rezultātu sasniegšanas procesam, kā arī uzlabo attiecības kolektīvā, ja iesaistīti ir vairāki darbinieki. Dažreiz, dažādu iemeslu dēļ, noteiktos mērķus nesasniedzam. Tad kopumā var tikt galā ar neveiksmes un lūzera sajūtu, ja ir bijis, kas labs „pa ceļam”. Citādi sanāks kā man, ka nebiju atzīmējusies vienā no kontrolpunktiem (kaut tur biju!),un tiku diskvalificēta.

Veiksme palīdz jeb dažreiz kontrolpunts atrodas pats no sevis

Dažreiz nav skaidrs, kā rezultātu sasniegt. Nav jau citu variantu, kā nedaudz apstāties, saprast kur esi, saprast, kur jānokļūst un sākt virzīties uz mērķi ar nākamo soli. Dažreiz kontrolpunkts atrodas meža vidū, bez jebkādas  piesaistes, t.i. – nav reljefa, nav taku, ir tikai izcirtums vai biezoknis, kurā ir ir sakne vai skudru pūznis. Var likt azimutu vai noteikt virzienu, taču pārliecība, ka nonākšu kontrolpunktā ir niecīga. Un tad ir tā foršā sajūta, ka pēkšņi tam „uzduries”, vai negaidot parādās „konkurents košajā tērpā” un to palīdz atrast.

Konkurentu nav, ir tikai sadarbības partneri jeb paldies pārējiem sacensību dalībniekiem

Savā konsultāciju un trenera praksē ir reizes, kad ar vieniem un tiem pašiem cilvēkiem esam partneri vienā projektā, savukārt citā sniedzam dažādus piedāvājumus un konkurējam. Skrienot tautas orientēšanās sacensībās īsti nezinu vai citi distancē sastaptie dalībnieki skrien tai pašā grupā vai citā. Profesionālā jomā mācos un attīstos gan no sadarbības partneriem un klientiem, gan tiešajiem konkurentiem. Uzskatu, ka kādreiz kāds parāda ceļu, kāds „izceļ” punktu, kad sāku jau maldīties. Kāds košs tērps, ko pamanu caur džungļiem manī rada pārliecību, ka eju pareizā virzienā.

Visdrīzāk mums katram ir savs mērķis – vienam noskriet visu distanci, citam – noskriet to ātrāk, vēl kādam – „atslēgties” no citiem uzdevumiem, citam piedalīties visos sacensību posmos.


Par Mērķu un uzdevumu noteikšanas principiem rezultātu sasniegšanai vairāk e-kursa www.vaditajaabc.lv modulī “ Mērķu un uzdevumu noteikšana”

Leave a Reply