E-Learning: How to choose e-learning platform?

The topic of the e-learning platforms was like a Chinese alphabet for me when some years ago I was first involved in e-learning. I should admit that I had a belief that there are so many free platforms available out there, but what I did not understand then was the investment needed to make them your own. The things that was crucial to me like support of corporate learning, data history and validity where missing or too vague. I hope that some of the lessons I learned can save you some time and money!

If a company is at the beginning of implementation of e-learning as part of their learning strategy, the question is: what to start with? The first thing to handle is not the development of the e-courses; it is the choice of an e-learning platform, so called Learning Management System (LMS).

E-learning platform is like a book shelf – it ensures training and participant management and course statistics,whereas learning -course is like a book in this shelf.

To choose the e-learning platform properly, it is important to understand the organisation’s training needs and for what employees’ groups and themes e-courses will be used and what statistics you want to get.It is definitely worth to take into consideration the best options for e-course administration: will only HR will add participants and grant the e-courses to be completed or it will be decentralised and done also by department or managers?

There are many e-learning platforms out there. What differs them from each other is functionality, user-friendliness, the difficulty vs. easiness to administrate them as well as by costs.

The recent employee analysis shows that the interactive learning environment and gamification engages our employees more and more.If digital learning is a new concept in your organisation and you are just in test mode, it is also possible to rent e-learning platforms. One of the companies in Baltics offering such solutions is INTEA. As soon as e-learning becomes an active part of the organisation learning, investment into solid LMS is a must.

I have seen in my practice that in the Baltic organisations often start with free open source based LMS like Moodle. However, be aware that implementation with internal requires quite massive internal resources and specific skills when it comes to adaptation and administration. Make sure that when choosing LMS for your organisation, you evaluate carefully it. Ask questions: will it work in long-term,  is it user-friendly so that our employees will want to use it, will we  need invest in IT support and, if yes, what is IT competence we need, does the new platform lessens or adds extra workload, do we have  willingness and resources in our organisation to support in this project.

Moodle or other “free of charge” e-learning platforms might be the first choice; however it tends to be used only for the mandatory programmes with assumption that the employee involvement is not so crucial.  Such reality could cause negative learning experience in your organisation. Experience shows that when involving outsourced specialists and consultants, the implementation process is cheaper and time bound. When counting of employees’ invested time and other resources, it often sums up larger at the end that consultancy fee and other internal priorities impacts deviation from planned implementation schedule.

Similar to other industries, there are also Mercedes type e-learning platforms like Learning Gateway, CrossKnowledge Learning Suite, gamified Growth Academy. These platforms mostly are cloud services (Software as a Service) that are used widely across the world including top corporations. These platforms support mobile and micro learning, allows developing training programmes with several learning paths and integrating with blended learning elements. Attractive design, smart interface, high-level functionality, various report possibilities – these aspects justifies implementation investment starting from 10000 EUR and annual subscription or license fee.

Another option is to implement mini-LMS – e-learning platform developed in Latvia by company INTEA. It supports main functionality like adding e-courses, participants. It also allows you to delegate learning content to department managers while still keeping the centralized control of the participants’ activities. When I was working as a Human Resource Manager this was the platform I went for when starting to implement e-learning strategy in the company. The main selling point for me was the affordable costs and user-friendliness.

Feel free to contact me – I will be glad to share my experience!


Maija-13

E-mācības: Ar ko sākt jeb kas jāņem vērā izvēloties e-mācību platformu?

Baltijas tirgū novēroju pozitīvu tendenci – aizvien vairāk uzņēmumi apsver daļu mācības izveidot digitālā formātā. Tas nozīmē, ka, lai līdz tam nonāktu, ir veikti svarīgi priekšdarbi, kā, piemēram, ir jau izvērtēta organizāciju mācību stratēģija un ir saprasti ilgtermiņa mācību mērķi. Daudziem personāla vadītājiem un mācību speciālistiem rodas jautājums, kas ir nākamais solis? Aktuāli ir arī citi jautājumi, tādi kā: ar kādām izmaksām un papildu resursiem jārēķinās? Kā pamatot nepieciešamās investīcijas? Kādi būs ieguvumi tieši mūsu uzņēmumam? Kad varēsim redzēt ieguldītā darba rezultātu?

Ja uzņēmums ir e-mācību ieviešanas sākumā, jārēķinās ne tikai ar kursu izstrādes izmaksām, bet arī ar vajadzību pēc e-mācību platformas. Tieši e-mācību platforma ir tā, kas nodrošina kursu statistiku, piemēram, kuri darbinieki e-kursus ir izgājuši, kuri nē, un kādi ir bijuši rezultāti.

E-mācību platforma ir kā grāmatplaukts, kurā tiek ievietotas dažādas grāmatas jeb e-kursi.

Pats e-kurss ir tikai mācību materiāls, kas tiek pasniegts interaktīvā veidā. Platformas ieviešana ir ilgtermiņa investīcija, un nereti tieši tās izvēle ir ceļš ar daudziem pagriezieniem, biznesa vajadzību pamatojumu un šķēpu laušanu.

Lai izvēlētos piemērotāku e-mācību platformu, ir svarīgi saprast mācību vajadzības un to, kādiem kursiem un darbinieku grupām e-mācības tiks izmantotas.

Sākot interesēties par e-mācībām, tieši e-mācību platformas man likās vislielākā ķīniešu ābece. Man šķita, ka ir tik daudz bezmaksas risinājumi, kas tomēr izrādījās nepiemēroti izmantošanai uzņēmumos, kur nepieciešams uzkrāt mācību datus un sekot līdzi darbinieku rezultātiem. Ceru, ka ar šo rakstu varu kādam palīdzēt saprast šo jomu ātrāk.

Apsverot mācību platformas iegādi, vēlams skatīties 2-5 gadu nākotnes perspektīvā. Tāpat ir nepieciešams apzināt administrēšanas vajadzības – vai darbiniekus un tiem paredzētos kursu varēs pievienot vadītājs vai tikai galvenais administrators, piemēram, Personāla nodaļā. Vai uzņēmumam būs pieejami nepieciešamie papildus administrēšanas resursi? Vai tam uzņēmuma darbiniekam, kurš administrēs kursus, ir nepieciešamās kompetences šī darba veikšanai?

Eksistē dažādas e-mācību platformas un dažādi e-mācību platformu varianti. Šī dažādība izpaužas gan lietošanas ērtības un funkcionalitātes ziņā, gan cenā. Ir iespēja arī izīrēt e-mācību platformas. Viens no uzņēmumiem, kas piedāvā Baltijā šādus pakalpojumus, ir INTEA www.intea.lv. Platformas īre visdrīzāk būs gan lētāk, gan ātrāk gadījumos, kad e-mācību stratēģija vēl nav skaidra un tiek veidoti vai iegādāti pirmie e-kursi, vai arī e-mācības ir paredzēts nelielam lietotāju skaitam. Ja tiek iegādāti gatavie e-kursi no piegādātāja, kas piedāvā abonēt visu e-kursu bibliotēku,  platformas īre mēdz būt  jau iekļauta abonementa cenā.

 Piesaistot ārējos konsultantus, visbiežāk tas notiek ātrāk un ar mazākiem kopējiem izdevumiem.

Pastāv arī bezmaksas e-mācību platformas, piemēram, atvērtā koda platforma Moodle. Šajā gadījumā jārēķinās to diezgan lielām investīcijām platformas pielāgošanā, turklāt platformas administrēšanai ir nepieciešamas specifiskas zināšanas un laika resursi. Ļoti daudz informācijas, piemēram, par kļūdām platformā jāapgūst caur dažādu forumu palīdzību. Izvēloties e-mācību platformu, noteikti ir jāpārliecinās, kā tā strādā, vai tas atbilst uzņēmuma prasībām un vai katru reizi būs nepieciešama IT speciālistu iesaiste.  Bieži vien atvērtā koda platformas, kas sākumā šķiet ekonomiskās risinājums, izrādās daudz prasīgāks laika, resursu un tehnisko zināšanu ziņā. Moodle vai citas bezmaksas platformas nereti uzņēmumi izvēlas e-mācību izmantošanas sākumā un obligātajām mācībām, kur īpaši netiek domāts par dalībnieku iesaisti un e-kursa interaktivitāti. Tiklīdz e-mācības tiek izmantotas daudz vairāk, rodas pavisam citas vajadzības attiecībā uz platformām.

Tāpat kā visās nozarēs, arī e-mācībās piedāvātas platformas ir dažādas – “Mercedes galā” ir tādas platformas kā Learning Gateway, CrossKnowledge Learning Suite, spēļotā Growth Academy. Šie ir mākoņrisinājumi (Software as a Service), un tos lieto ļoti daudz kompāniju un apmācāmo visā pasaulē.

Šīs platformas atbalsta gan mobilo mācīšanos, gan mācību plūsmu izveidošanu, kā arī ir iespējams integrēt jauktā tipa mācību programmas.

Šādām sistēmām ir ērti lietojams un atraktīvs dizains, interfeiss, funkcionalitāte, atskaišu iespējas, par ko gan jārēķinās ar ieviešanas investīcijām, sākot no 10000 EUR, un ikgadēju abonēšanas maksu.

Kā laba alternatīva e-mācību platformas alternatīva ir tepat Latvijā izstrādātā e-mācību platformu – miniLMS. . Šī platforma  sniedz pamatfunkcijas, kas nepieciešamas dalībnieku un e-kursu administrēšanā (darbinieku reģistrēšana kursiem, interaktīvo kursu apskate, kursa rezultātu sekošana. Tā kā platforma ir vienkārša, tās administrēšanu var deleģēt pat filiāļu vadītājiem un attiecīgi arī ieviešanas izmaksas ir Baltijas uzņēmumiem saprotamākas. Iepriekš esot Personāla vadītāja amatā tieši šo platformu izvēlējos kā piemērotāko uzņēmuma pirmajos e-mācību izmantošanas gados.

Ja ir kādi jautājumi pat to, labprāt sazināšos un pastāstīšu vairāk.

Leave a Reply