Ar prieku veiktas iekšējās mācības un spēļošana

Iepriekš rakstīju par mācību vajadzību noteikšanu, taču šoreiz vēlos aizskart e-mācības un iekšējās mācības kā procesu, ko darbinieki veic ar prieku.

Viens no uzņēmuma izacinājumiem ir tas, ka darbiniekiem trūkst laika mācībām un pie tam tām veltītais laiks tiek uztverts kā zemē nomesta diena. Tajā pašā laikā uzņēmumiem ir vēl svarīgāk, ka darbinieki ātrā laikā apgūst uzņēmumam nepieciešamās prasmes un tiek izietas obligātās mācības.

Mums ir populārs teiciens “vilks paēdis un kaza dzīva”, kurš šajā gadījumā nozīmē, ka uzņēmumam svarīgās mācības ir veiktas, un darbinieks tās ir izpildījis ar  prieku, ne tikai kā obligātu pasākumu.

Aizvien vairāk tiek runāts par to, ka mācības ir jāpadara aizraujošas, tāpēc e-kursu izstrādes uzņēmumi īpaši pievēršas jautājumam, kā iekšējās mācības padarīt interesantas un darbiniekiem saistošas. Lai to panāktu, ir jāņem vērā konkrētā uzņēmuma potenciālās problēmas un mācību jautājumus, kurus pēcāk padarīt interesantus, izmantojot spēļošanas aspektus.

Kas šajā gadījumā ir spēle un spēļošana?

Spēle ir rīks, kas pavisam vienmuļu saturu var padarīt par interesantu un aizraujošu. Tās galvenais elements ir spēlētājs, šajā kontekstā – darbinieks. Īpaši svarīgi spēles parametri ir:

  • Noteikumi
  • Mērķi
  • Atgriezeniskā saite
  • Brīvprātīga piedalīšanās

Mācību izveidošana par spēli patiesībā ir ļoti sarežģīts uzdevums. Noteikumi visbiežāk jau ir skaidri, arī mācību mērķi tiek noteikti jau pirms to izveides sākuma, un atgriezeniskā saite tiek sniegta pēc mācību izpildes. Grūtības sagadā tieši pēdējais no minētajiem spēles parametriem – brīvprātīga piedalīšanās. Līdzko uzņēmumā tiek paziņots, ka darbiniekiem ir jāiziet mācības, zūd brīvprātīguma aspekts un tās kļūst par obligātu prasību. Tas, ko dara e-mācību izstrādes uzņēmumi, ir šī brīvprātīguma aspekta nemanāma “iepīšana” mācībās, ar mērķi no darbiniekiem sadzirdēt pozitīvas atsauksmes, tādas kā “jā, man atkal jāiet uz tām mācībām, bet, zini, iepriekš bija patiešām noderīgi un interesanti!”

Kāds ir mācību saturs?

Mācībām vēlamais saturs tiek izvēlēts pēc uzņēmuma mācību nepieciešamības, ņemot vērā uzņēmuma mācību saturu, ekspertus, kas saturu ir veidojuši, tāpat arī uzņēmuma un mācību mērķus. Ne mazāk svarīgas ir darbinieku un uzņēmuma vērtības, mācību “misija” un vīzija. Galu galā rezultāts ir tāds, ka visa šī informācija ir jānodod katram no darbiniekiem.

Šajā procesā rodas diezgan daudz gaidu no mācību puses, jo nereti izaicinājums rodas tad, kad eksperts uzskata, ka katrs darbinieks ar mācībām ir “jānoklonē par mazo ekspertu”. Taču tā nav pareizi, jo darbiniekam ir svarīgi iemācīties to, kas viņam būs nepieciešams šajā darbā, nevis visu, ko vien eksperts var tam dot.

Lai kopumā izveidotu reālā darba situācijā strādājošu mācību modeli, tiek likti kopā gan spēļošanas aspekti, gan uzņēmuma obligāto mācību aspekti, radot konceptu, ko var saukt par “Spēļotās mācības” (“Gamified Training”) vai “Iesaistošās mācības” (“Engaging Training”), paskaidrojot, ka šīs nav mācības, kurās darbiniekam tiek iedoti milzīgi teksta daudzumi un teikts “Lasi!” Uzņēmumi reizēm domā, ka, iedodot darbiniekam saturu, mācību mērķus, kontaktu ar ekspertu, vēl uzņēmuma vērtības, šis darbinieks pats galvā visu “savilks kopā”, bet tā nebūt nav!

Ne visi darbinieki šo informācijas daudzumu uztvers vienādi un sapratīs, ko uzņēmums viņam ar to gribēja pateikt, turklāt vadītājs nekad nezinās, kā darbinieks šo informāciju ir “iztulkojis” savā galvā. Piemēram, viens no darbiniekiem pēc tam domās, ka “mēs esam forši, tāpēc mēs sadarbojamies!”, turpretī cits šo pašu informāciju nolasīs, ka “mēs esam forši, tāpēc mums nav jāstrādā!”

Kā veidot mācības?

Lai izvairītos no šādas situācijas, e-mācību uzņēmumi mācības neveido kā absolūtu spēļošanu, bet gan cenšas visu nepieciešamo informāciju “iztulkot cilvēku valodā”.  To galvenais uzdevums ir atsijāt tikai to, kas darbiniekam patiešām ir vajadzīgs, lai ir skaidrs, kāda ir tēma, kas ir ar šīm mācībām jāapgūst, cik daudz tam ir laika utt.

Jebkuram mācību materiālam ir jāatbilst kādam mācību mērķim.

Ja mērķa nav, tad šis mācību materiāls momentāni kļūst par satura blāķi. Lai veicinātu izpratni par mācību materiāliem un atbilstību mērķiem, katram INTEA veidotajam e-kursam ir apraksts, kurā teikts “Izpildot šo kursu Tu uzzināsi par/ Tu būsi sertificēts par/ Tu sapratīsi…”, kas palīdz izcelties uz citu mācību materiālu fona.

Es ticu, ka, sekojot e-mācību izstrādes uzņēmumu piemēram, iekšējās mācības patiešām ir iespējams padarīt par aizraujošu un noderīgu procesu ikvienam darbiniekam!

Raksts ir tapis sadarbība ar SIA INTEA: www.intea.lv.

Maija Dobele

Organizāciju attīstības konsultante
Blend Consulting / INTEA OTS

Leave a Reply