Mācību popularizēšana darbinieku vidū jeb iekšējais mārketings mācību programmu komunikācijā

Kā jau iepriekš rakstīju, iekšējais mārketings spēlē lielu lomu tajā, lai mācības tiktu izietas ar prieku un darbinieks no tām iegūtu ko jaunu. Tas tiek panākts gan ar interesantu kursu saturu, gan darbinieku iesaisti mācību materiālu izveidē. Taču ne mazāk svarīga ir iekšējā komunikācija – gan pirms, gan pēc mācību veikšanas.

Pirms mācību izveides svarīgi ir pievērst uzmanību katram darbiniekam, viņa nepieciešamībām un interesei. Veidojot iekšējās mācības, uzņēmuma vadībai ir jāstrādā pie attiecībām ar darbiniekiem. Viņi sagaida, ka darba devējs zina, ko darbiniekam ir nepieciešams apgūt, tāpēc var justies nenovērtēti, ja mācībās tiks pasniegta vispārēja informācija, ko visi jau zina un kas tikai prasa darbinieka laiku, bet nesniedz ne jaunas zināšanas, ne gandarījumu. Konkrētība ir atslēga tam, lai ar e-mācībām darbiniekam tiek pasniegta jauna un darba ikdienai pielāgota informācija.

Pēdējā laikā uzņēmumi arvien vairāk cenšas izprast paši savu organizāciju un to, kādas ir mācību vajadzības, kas ir tas, ko vajag attīstīt. Ja uzņēmuma mērķis ir būt jaunākajam, attīstītākajam tirgū, tad šis vēstījums atbilstoši ir jānodod arī darbiniekiem. Tas liek viņiem justies piederīgiem un kā daļai no uzņēmuma. Nav noslēpums, ka  darbinieks kļūst laimīgāks, strādā labāk un jūtas novērtēts, kad viņam/viņai tiek pievērsta uzmanība.

Iekšējā mārketinga mērķis šajā gadījumā ir panākt, ka pēc mācību iziešanas darbinieks teiktu kolēģim “šīs mācības bija tik foršas! Klau, paskaties Tu arī!” tā vietā, lai stāstītu, ka 2h “atsēdēt” kārtējās mācībās bija garlaicīgi. Tātad, mutiskā komunikācija ietekmē mācību tēlu.

Kad ir pienācis laiks mācībām “ķerties klāt”, svarīga ir socializēšanās. To sevišķi var novērot, kad mācības, piemēram, notiek Rīgā, un uz tām brauc cilvēki no visas Latvijas. Tas ir laiks, kas darbiniekiem paliek atmiņā kā patīkama diena ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Taču ir uzņēmumi, kuri to nevar atļauties, tāpēc e-mācības izmanto kā “lēto variantu”, kuru darbinieki iziet, atrodoties pie sava darba galda. Tomēr tas tās nebūt nepadara par mazāk nozīmīgām!

Socializēšanās jo īpaši svarīga ir tieši brīdī, kad iekšējās mācības tiek veidotas e-vidē, jo tādā formātā zūd savstarpējais personu kontakts, kas tiek uzturēts klātienes mācībās.

Šī iemesla dēļ nereti uzņēmumi paši iesaistās e-kursu “nešanā tālāk” un, piemēram, izlīmē lapiņas vai kursa ilustrācijas pa visu biroju, darbinieki ar tām bildējas un pievērš uzmanību, tā nostiprinot emocionālo saikni.

Pat ja mācību temats nav saistošs un ir ne pārāk interesants, mācību procesu var padarīt interesantāku, atkārtoti izmantojot e-kursā iekļautās pievilcīgās ilustrācijas un dizaina elementus, izceļot mācībās esošo saturu.

Ja e-kurss ir bijis par darba drošību, to var īstenot, izlīmējot ilustrācijas ar tekstiem pa biroju, piemēram, pie slidenām kāpnēm pielīmējot uzrakstu “Uzmanies! Slidens!” Šāda veida pieeja kalpo kā iekšējais mārketings, vēršoties pie darbiniekiem, veidojot ar viņiem komunikāciju un palīdzot atcerēties atsevišķus mācību elementus.

Šo iemeslu dēļ, plānojot nākamo mācību reizi, iesaku padomāt par to, kā par to paziņot darbiniekiem un kā mācību saturu “nest tālāk” arī tad, kad tās ir veiktas. Tas palīdzēs gan noturēt darbinieku uzmanību, gan atcerēties to saturu!

Šis raksts ir tapis sadarbībā ar SIA INTEA: www.intea.lv.

Maija Dobele

Organizāciju attīstības konsultante
Blend Consulting / INTEA OTS

Leave a Reply