Kā ar mazām investīcijām panākt lielu rezultātu jeb mācību audits steidz palīgā

Tas nav nevienam pārsteigums – šajā aukstajā ziemā organizācijas ir izdzīvošanas režīmā un lielā daļā organizāciju mācības ir iesaldētas. Tomēr pēc ziemas nāks pavasaris un organizācijas, kas spēj mainīties, krīzē transformēsies.  Arī mācību jomā pa vecam vairs nevarēs.  Kā reizi īstais laiks, lai mācītos, kā mācīties pa jaunam!

Vēl nesen uzņēmumi tērēja milzīgus līdzekļus mācībām, taču dažādi pētījumi atkal un atkal liecināja, ka tās nav tikai izmaksas vien:

 • mazāk par trešdaļu darbinieku piemīt visas nepieciešamās prasmes pilnvērtīgai darba veikšanai;
 • mazāk par trešdaļu mācībās gūto zināšanu tiek pārnestas ikdienas darbā;
 • mazāk par trešdaļu vadītāju ir apmierināti ar esošo apmācību rezultātiem.

Faktiski uzņēmumi izniekoja līdzekļus. Nav brīnums, ka pie šādiem rezultātiem mācību budžeti tiek samazināti krīzes situācijās.  Taču ir uzņēmumi, kas arī ar nelieliem līdzekļiem vai pat ieguldot tikai mācību speciālistu un iekšējo treneru darbu, turpina attīstīt darbiniekus. Kas ir galvenās atšķirības mācību pieejā?

Pēc mūsu pieredzes galvenie iemesli neefektīvām mācībām organizācijās ir šādi:

 • trūkst loģiskā saite starp biznesa mērķiem un apmācību procesu;
 • nav noteikti pareizie mācību uzdevumi;
 • kvalitātes atšķirība starp klātienes un digitālās vides apmācībām;
 • mācību kultūras trūkums.

Visbiežāk patiesos cēloņus var identificēt tikai “no malas”. Lai risinātu problēmu cēloņus, ne tikai simptomus, visbiežāk nepieciešamas zināšanas par tendencēm mācību jomā, par veiksmes stāstiem citās organizācijās, pieredze ar dažādām mācību metodēm. Tādēļ piedāvājam mācību audita pakalpojumu (vairāk informācijas šeit). Mācību audits ir organizācijas mācību  sistēmas «fotouzņēmums», kas

atspoguļo organizācijas pašreizējo stāvokli dažādos rakursos un piedāvā rekomendācijas tam, kā uzlabot mācību procesu un sasniegt vēlamos rezultātus.

Šie ir tikai daži jautājumi, uz kuriem vadītāji iegūst atbildes mācību audita laikā:

 • Vai Jūsu organizācijas mācību sistēma  atbilst tendencēm un «labajai praksei»?
 • Kuras ir esošās mācību sistēmas stiprās un vājās puses?
 • Cik labi mācību sistēma saskan ar organizācijas kultūru?
 • Kādas ir organizācijas kritiskās apmācību un stratēģiskās vajadzības?
 • Kādas ir piemērotākās mācību metodes?
 • Kā iespējams attīstīt iekšēju zināšanu tālāk nodošanu?
 • Kā iespējams nodot zināšanas attālinātā darba apstākļos?

Ja interesē kāds no šiem jautājumiem, raksti komentāros – sagatavosim papildu informāciju.  

Leave a Reply