Auditi

Audits sniedz vadībai  esošo organizācijas elementu izvērtējumu un parāda iespējas  rast jaunus risinājumus uzņēmumu attīstībai.

Funkciju audits

Funkciju audita mērķis ir izvērtēt struktūrvienību funkciju un pienākumu sadali, kā arī darbinieku noslodzi.

Ko sniedz funkciju audits?

  • Esošo funkciju un procesu izvērtējumu
  • Ieteikumus darba organizācijai un funkciju/procesu efektivizēšanai
  • Materiālu vadītājiem, uz kura bāzes pieņemt lēmumus
  • Iespējas organizācijas resursu optimizēšanai

Vairāk par funkciju auditu te

Mācību audits

Mācību audits ļaut organizācijai būt pārliecinātai, ka noteiktās mācību vajadzības ir kritiskākās biznesa mērķu sasniegšanai un attīstībai.

Mācību audits palīdz:

  • Efektīva mācību budžeta izlietošanā
  • Stratēģisko kompetenču attīstībā
  • Identificēt un pārveidot neefektīvas mācību programmas
  • Uzlabot darba devēja tēlu

Vairāk par mācību auditu te

Organizācijas diagnostika

Uzņēmuma diagnostika ir organizācijas iekšējās kultūras audits – izvērtējums organizācijas gatavībai pārmaiņām. Tas ir uzņēmuma esošā stāvokļa izvērtējums, kas palīdz saprast, kas atbalsta vai traucē pārmaiņu ieviešanas procesam un organizācijas attīstībai.

Lasi vairāk par organizācijas diagnostiku te.