Par Maiju Dobeli

Mans vārds ir Maija Dobele, un savā profesionālajā dzīvē esmu eksperts personāla vadības jomā, organizāciju un to darbinieku attīstībā. Pieredzi esmu guvusi gan esot vadības komandā Personāla vadītāja amatā uzņēmumos to izaugsmes un pārmaiņu periodos, gan vadot mācības dažāda līmeņa darbiniekiem un konsultējot uzņēmumus mācību, atalgojumu, novērtēšanas sistēmu izstrādē.

Maija-1Es ticu Blended Learning jeb jauktā tipa mācību pieejai. Manā pieredzē tas ir visefektīvākais veids, kā organizācijā sabalansēt mācību izmaksas, nodrošinot un pārliecinoties, ka visa līmeņa darbinieki tiek iesaistīti viņiem nepieciešamās mācībās un, vēl būtiskāk, arī pielietot apgūtās zināšanas un prasmes ikdienas praksē.

Es ticu, ka pārdomāta un sistemātiska pieeja mācībām atbalsta organizāciju mērķu sasniegšanu, kā arī nodrošina darbinieku psiholoģisko veselību un lielāku piesaisti uzņēmumam.

Mana interese ir attīstīt gatavos e-kursu produktu un Blended Learning risinājumus, kas ir pielāgojumi konkrētās organizācijas vajadzībām. Savā trenera un konsultāciju darbā izmantoju koučinga, komandas supervīzijas un sistēmiskās pieejas metodes. Man šķiet, ka gan organizāciju, gan personību attīstības kontekstā ir svarīgi redzēt kopainu un integrēt visus būtiskos elementus, piemērojot metodes, kas atbalsta risinājumu. Mana sirdslieta ir strādāt ar līderiem un palīdzēt attīstīt organizācijas.

Vairāk par manu  pieredzi Linkedin profilā. Maija-15

Kā mamma trīs bērniem es katru dienu mācos dzīves skolā un meklēju balansu sevī visām sev svarīgām dzīves jomām. Līdzsvara meklējumos es eju garākos pārgājienos, sevišķi gar Baltijas jūras piekrasti. Man patīk aktīvs un radošs dzīves veids un laiku pa laikam es dejoju tango, mēģinu uzkāpt alpīnisma tornī vai gleznoju. Un katrā no šīm aktivitātēm es mācos un atrodu jaunas atziņas pielietojamas arī konsultāciju un mācību jomā. Lai tas izdodas arī Jums!