Procesu uzlabošana

Efektīvi procesi ir būtiska uzņēmuma attīstības sastāvdaļa. Procesu uzlabojumu projekti veicina organizācijas attīstību un palīdz veiksmīgi pārvaldīt resursus.

BLEND Consulting piedāvā izstrādāt:

Darba snieguma novērtēšanas un attīstības mērķu sistēma

 • Noteikt darbinieku attīstības mērķus
 • Novērtēt darbinieku sniegumu
 • Plānot karjeras izaugsmi
 • Sniegt atgriezenisko saiti
 • Novērtēt darbinieku darba sniegumu
Atalgojuma sistēma
 • Caurspīdības un motivējošas atalgojuma sistēmas izveide
 • Skaidras struktūras, vadlīniju un atlagojuma noteikumu sistēmas izstrāde
 • Organizācijas zināšanu un prasmju vadība, izmantojot atalgojuma sistēmu
 • Vadītāju apmācība, kā strādāt ar dažādiem motivācijas rīkiem
Organizācijas struktūra
 • Organizācijas stratēģisko mērķu un uzdevumu definēšana
 • Vadlīnījas vispārējo darbību veikšanai
 • Darba plūsmu organizēšana
 • Deleģēšana
 • Darbību koordinēšana

Efektīvi procesi
 • Jebkuras organizācijas efektivitāte balstās darbinieku spējā un vēlmē uzņemties atbildību un meklēt uzlabojumus ikdienas procesos – samazināt kļūdu skaitu vai liekas darbības, risināt problēmas tā, lai tās neatkārtotos un padarīt ikdienas pienākumus patīkamus visai komandai
 • Procesu uzlabošana ietver: efektīvu procesa shēmu izveidi, nosakot lomu un atbildību sadalījumu, kā arī attīstības plānu, lai saniegtu vēlamos rezultātus

On-boarding, off-boarding un re-boarding procesi
 • Procesu un darba plūsmu definēšana, nosakot lomu sadalījumu un atbildības darba uzsākšanas un beigšanas procesos
 • Jauno darbinieku pienācīga uzņemšana darba vidē
 • Darba devēja tēla attīstīšana
Mācību un attīstības stratēģija
 • Struktūrētas un sistemātiskas pieejas mācībām izveide
 • Piemērotāko mācību risinājumu noteikšana, iekļaujot jaukta tipa mācības
 • Iekšējo treneru un mentoru attīstība, lai garantētu optimālu zināšanu apmaiņu
 • E-mācību izstrāde, saskaņā ar jaunākajām tehnoloģiju tendencēm